Contact
Go TO Top

常見

問題

Q
行星式減速機介紹

行星式減速機介紹

行星傳動機構,是由一個太陽齒輪為中心,藉由行星支架所連結之行星齒輪轉動,而進一步帶動中間的太陽齒輪運作。因為行星齒輪以及太陽齒輪的嚙合,所以齒輪節圓轉動時不會有滑差。在行星齒輪上的節圓點的移動軌跡,是採取外擺線移動。在這個範例模型中,被固定的太陽齒輪,藉由多個環繞於旁的行星齒輪所帶動。

行星齒輪機構的組裝是包括,內部固定的行星齒輪於節圓點內轉動,環形齒輪則為外齒圈,故此行星齒輪的曲線是屬於內擺線。在這種情況下,環形齒輪通常是固定的,而太陽齒輪則是被驅動的。

行星齒輪機構的命名,最早是起源自剛開始的用途,是用於建立於模擬天空行星運作之模型,因而得來。約莫公元前500年,希臘人提出了圓周軌道模型運行的想法,根據此理論,在公元148年,由克勞狄烏斯·托勒密所撰寫的天文學成大成,已經能夠預測行星的軌道路徑。而於1901年於希臘所發現的安提基特拉機械,據推測是於西元前150100年之間所製造出來,便是現今已知最早的齒輪裝置。

 

遊星式減速機傳動原理

遊星式減速機之傳動結構為目前齒輪減速機效率最高之組合,其基本傳動結構為:

(A) 內齒輪環 

(B) 太陽齒輪

(C) 行星齒輪(組合於行星架)   

驅動源以直結或連接方式啟動太陽齒輪,太陽齒輪將組合於行星架上之行星齒輪帶動運轉,行星架連結出力軸輸出達到減速目的。更高減速比則藉由多組階段齒輪與行星齒輪倍增累計而成。

 

行星齒輪減速機之特性

高扭力、耐衝擊:行星齒輪之結構異同於傳統平行齒輪之運動方式。傳統齒輪僅依靠兩個齒輪間極少數點接觸面擠壓驅動,所有負荷集中於相接觸之少數齒輪面,容易產生齒輪之磨擦與斷裂。而行星減速機具有六個or8更大面積齒輪接觸面360度均布負荷,多個齒輪面共同均勻承受瞬間衝擊負荷,使其更能承受較高扭力之衝擊,本體及各軸承零件亦不因高負荷而損壞破裂。

 

遊星式齒輪減速原理與比速計算

遊星式減速機比數之簡易計算方法:當階段齒輪或太陽齒輪轉動一定轉速,行星齒輪繞行內齒輪環一圈回到原點,其轉速即為該單段減速比。由於同型號之內齒輪環皆為共用,故減速比之高低係由太陽齒輪齒數決定,太陽齒輪數越少減速比越高,反之太陽齒輪數越多,則減速比越小。其實際計算方式為內齒環齒數除以太陽齒輪齒數;所得數字加固定係數1,該值即為減速比。各單段比數相成即為該機總比數。

 

遊星式齒輪減速原理與比速計算

遊星式減速機比數之簡易計算方法:當階段齒輪或太陽齒輪 (A) 轉動一定轉速,行星齒輪 (B) 繞行內齒輪環 (C)一圈回到原點,其轉速即為該單段減速比。由於同型號之內齒輪環皆為共用,故減速比之高低係由太陽齒輪齒數決定,太陽齒輪數越少減速比越高(圖一),反之太陽齒輪數越多,則減速比越小(圖二)。其實際計算方式為內齒環齒數除以太陽齒輪齒數;所得數字加固定係數1,該值即為減速比。各單段比數相成即為該機總比數。

 

行星減速機之拆解與傳動元件之搭配

 行星減速機之行星架採用浮動式內置於減速機中,拆解零件及更換比數時只需局部取出部份零件更換,無須大部拆解造成零件受損。安裝法蘭採用國際標準規格直接式連結,客戶可自行選用不同廠牌或特殊防護等級需求之馬達安裝。本公司亦提供各種特殊連結法蘭,如伺服、直流、油壓、氣動、蝸輪、變速機等。

 

 

 

 

Design by e-work